การตั้งครรภ์

สูติแพทย์

สูติแพทย์


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมักเป็นสูตินรีแพทย์ด้วย ในทางทฤษฎีมันเป็นไปตามการตั้งครรภ์ทางพยาธิวิทยาปล่อยให้มันไปหาพยาบาลผดุงครรภ์เพื่อดูแลแม่ที่เรียกว่า "ปกติ" และสำหรับการคลอดมักเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเท่านั้น (คีม, ซีซาร์, ตัวอย่าง)

ใครติดตามการตั้งครรภ์ของคุณ?


วีดีโอ: Rti20180911 สตนรแพทยกลบมาเปนอาชพทไดรบความนยมอกครงโควตาเตมทกป (ธันวาคม 2022).