การตั้งครรภ์

ชื่อสมัยกลาง: Theobald

ชื่อสมัยกลาง: Theobald



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ชื่อสมัยกลาง: Theobald

Theobald

ด้วยสำเนียงหรือไม่ ... ตามที่คุณต้องการ! Prenom ยุคกลางทั่วไปนี้เป็นอนุพันธ์ของ Thibault จาก Germanic theud, "ผู้คน" และ เหม่ง"กล้าหาญ"

วันเกิดของเขา: 8 กรกฎาคม

อนุพันธ์ของมัน: Theodebald, Tebald, Thibald, Thibaud, Thybalt